KONTAKT Z NAMI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim

Adres szkoły: Skaszewo Włościańskie 25; 06-126 Gzy

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Ojrzeńska

Telefon / Fax: 236915276

Adres strony www szkoły: pspskaszewo.pl

Email szkoły: pspskaszewo@wp.pl

Email administratora www: z_kacz@wp.pl