INFORMATYKA

WAŻNE INFORMACJE DO PRACY ZDALNEJ DLA UCZNIÓW

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych proszę uczniów naszej szkoły o systematyczne śledzenie zakładki INFORMATYKA. Będą się w niej ukazywały zadania do wykonania w domu.

Potwierdzenia wykonania zadań w formie opisanej w treści zadania proszę przesyłać na adres podany w zakładce NAUCZYCIEL - kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.

Materiały, zadania, instrukcje do pobrania przez uczniów nnajdują się na koncie gmail: - kliknij na grafikę obok..

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMUNIKATORA ZOOM

Zajęcia będą przeprowadzane tak, jakbyś był w klasie – przez komunikator ZOOM. Program jest podobny w działaniu jak SKYPE. Zawiera jednak kilka bardziej przydatnych nam funkcji w pracy zdalnej.

Do pracy będziesz potrzebować:

 • komputer, laptop lub telefon (jeśli to możliwe, użyj laptopa lub komputera, a nie telefonu),
 • słuchawki,
 • stabilne połączenie z internetem,
 • twój podręcznik.

Jak dołączyć do klasy na komputerze lub laptopie?

 1. Możesz bezpośrednio wejść na link podany powyżej i rozpocząć pracę bez instalowania komunikatora. Proponuję jednak zainstalowanie programu na komputerze.
 2. Dokładne instrukcje z kodem do lekcji otrzymasz w emailu.
 3. Napisz na email podany w zakładce NAUCZYCIEL.
 4. Próba połączenia zostanie podana w emailu.
dododo
 • Zdzisław Kaczorowski
 • Email: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com
L.p. Opis i inne materiały Film
1

ZAKŁADANIE KONTA POCZTOWEGO GMAIL

Możesz założyć dowolne konto pocztowe. Ze względu na twoją pracę w szkole i wykorzystywane tam narzędzia polecam konto gmail. Sam się przekonasz co mam na myśli.

2

INSTALOWANIE KOMUNIKATORA ZOOM

Pewnie dobrze znasz Skype. Ale z pewnych względów dla mnie jest bardziej wygodny ten komunikator do pracy zdalnej.

L.p. Opis Uwagi
4

...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


Pobierz plik zadania zad_ex1.xlsx


Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Ściągnij plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie zad_ex1.

Jest to zestawienie zakupu książek dla grupy 18 osób w księgarni.

 • Polecam obejrzenie filmów:
  • Microsoft Excel 2007/2010 - formatowanie komórek:

  • Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym:

  1. Obliczenia w arkuszu
   • Oblicz wartość zakupu książek dla każdej osoby w kolumnie Wartość zakupu [zł] i sformatuj komórki kolumny w złotych z dwoma miejscami po przecinku.
   • Komórki kolumny Rabat [%] sformatuj w % z dwoma miejscami po przecinku i wstaw wartość otrzymanego rabatu w wysokości 10%.
   • Oblicz wartość rabatu w zł w kolumnie Rabat [zł]. Komórki kolumny sformatuj w zł z dwoma miejscami po przecinku.
   • Oblicz wartość towaru z rabatem w kolumnie Wartość towaru z rabatem [zł]. Komórki kolumny sformauj w zł.
   • Oblicz warość zakupu książek dla wszystkich osób (czerwona komórka) i sformatuj ją w zł z dwoma miejscami po przecinku.
  2. Wstaw:
   • Wykres kolumnowy przedstawiający wartość zakupu książek z rabatem dla wszystkich klientów.
   • Wykres kołowy przedstawiający wartość zakupu książek z rabatem dla wszystkich klientów.
  3. Gotowy plik z rozwiązaniemn zadania prześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

  A tak powinno wyglądać rozwiązanie zadania:

  3

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf

  Pobierz plik przedstawiający animację kliknij


  Tworzenie animacji w PowerPoint


  Obejrzyj film zanim przystąpisz do tworzenia animacji w programie:

  Postępuj wg instrukcji:

  1. Wszystkie materiały znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Praca zdalna->Informatyka->Klasa VIII.
  2. Ściągnij plik z prezentacją o nazwie "korona" lub obejrzyj dokładnie film.
  3. Pliki graficzne wykonaj samodzielnie lub ściągnij z sieci (tematyka - koronawirus)
  4. Liczba slajdów - dowolna (ja wykonałem prezentację na 3).
  5. Na początku prezentacji lub na końcu wpisz swoje imię i nazwisko.
  6. Wykonaj prezentację wg wzoru w programie PowerPoint.
  7. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  2

  Rysowanie figur geometrycznych w Scratchu - 2 godziny


  Zainstaluj na swoim komputerze program Scratch 2.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  Zadania praktyczne do wykonania:

  Zadanie 1

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnego wielokąta foremnego z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych wielokątów o różnej liczbie boków i różnych długościach boku.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Figury".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  Zadanie 2

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnej rozety z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych rozet.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Rozety".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  1

  Tworzenie animacji w Gimp 2


  Zainstaluj na swoim komputerze program Gimp 2. Wykonaj animację gif wg własnego pomysłu. Twoja animacja powinna mieć następujące cechy:

  1. tematyka związana z koronawirusem (np. zasady higieny)
  2. rozmiary: szerokość - 820 px, wysokość - 390 px
  3. liczba klatek: przynajmniej 5
  4. czas wyświetlania klatki: dowolny
  5. format: gif
  6. klatki animacji możesz wykonać w postaci warstw w Gimp 2 lub w dowolnym innym programie graficznym
  7. w jednej klatce animacji wpisz swoje imię i pierwszą literę nazwiska
  8. gotową animację prrześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  5

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


  Pobierz plik zadania zad_ex1.xlsx


  Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

  Ściągnij plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie zad_ex1.

  Jest to zestawienie zakupu książek dla grupy 18 osób w księgarni.

 • Polecam obejrzenie filmów:
  • Microsoft Excel 2007/2010 - formatowanie komórek:

  • Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym:

  1. Obliczenia w arkuszu
   • Oblicz wartość zakupu książek dla każdej osoby w kolumnie Wartość zakupu [zł] i sformatuj komórki kolumny w złotych z dwoma miejscami po przecinku.
   • Komórki kolumny Rabat [%] sformatuj w % z dwoma miejscami po przecinku i wstaw wartość otrzymanego rabatu w wysokości 10%.
   • Oblicz wartość rabatu w zł w kolumnie Rabat [zł]. Komórki kolumny sformatuj w zł z dwoma miejscami po przecinku.
   • Oblicz wartość towaru z rabatem w kolumnie Wartość towaru z rabatem [zł]. Komórki kolumny sformatuj w zł.
   • Oblicz wartość zakupu książek dla wszystkich osób (czerwona komórka) i sformatuj ją w zł z dwoma miejscami po przecinku.
  2. Wstaw:
   • Wykres kolumnowy przedstawiający wartość zakupu książek z rabatem dla wszystkich klientów.
   • Wykres kołowy przedstawiający wartość zakupu książek z rabatem dla wszystkich klientów.
  3. Gotowy plik z rozwiązaniem zadania prześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

  A tak powinno wyglądać rozwiązanie zadania:

  4

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


  TWORZENIE GRY "labirynt" - 2 tygodnie

  Z filmu z poprzedniej lekcji na której rysowaliśmy figury foremne w Scratchu wiesz jak określamy położenie duszka na scenie. Wykorzystajmy to w naszej grze. Będzie ona polegała na przebyciu trasy labiryntu w jak najmniejszej liczbie kroków duszka.

  1. Trasy labiryntu
   • Trasy labiryntu możesz wykonać samodzielnie w programie Scratch. Możesz narysować je w edytorze graficznym Paint. Możesz także ściągnąć gotowe pliki przygotowany przeze mnie. Oto 2 trasy labiryntu:

   • Rozmiary rysunków to: 480px na 380px,
  2. Zasady gry
   • 2 poziomy gry: tło T1 i T2,
   • Start gry: kliknięcie na zieloną flagę,
   • Cel: przebycie trasy labiryntu za pomocą najmniejszej liczby ruchów,
   • Sterowanie: przyciski kierunkowe (strzałki kierunkowe: prawo, lewo, góra, dół),
   • Koniec gry: przebycie obu poziomów gry (poziom 1 - dotknięcie koloru żółtego klucza, poziom 2 - dotknięcie koloru czarnego na końcu labiryntu
  3. Tworzenie skryptu programu

   Rozpoczęcie programu - rys. 1

   • Utworzenie 2 zmiennych: Poziom (gry) i Liczba (ruchów duszka)
   • Początek gry: kliknięcie na zieloną flagę.
   • Ustawienie wartości początkowych zmiennych: Poziom - na 1 i Licznik - na 0
   • Ustawienie położenia początkowego duszka na planszy labiryntu (dla tła T1 wartości odczytane z układu współrzędnych)
   • Wybór trasy labiryntu: tło T1

   Przebieg gry - sterowanie duszkiem

   Sterowanie duszkiem jest realizowane za pomocą przycisków: strzałki kierunkowe (prawo, lewo, góra, dół). Ponoieważ skrypty dla każdego przypadku będą identyczne opiszę tylko jeden przypadek.

   • Kliknięcie na przycisk kierunkowy powoduje przesunięcie duszka o 15 kroków w wybranym kierunku. Jeżeli duszek dotknie koloru szarego, to cofa się o 15 kroków a skrypt zostaje zatrzymany (rys. 2). Mechanizm ruchu duszka jest gotowy.
   • Co powinno się stać, jeśli duszek dotrze do żółtego kluczyka? W tym momencie przeszliśmy pierwszy poziom gry. Zmienia się poziom gry na drugi. Zostaje zmienione tło na T2. Duszek zostaje ustawiony i skierowany wg planszy poziomu drugiego (rys. 3).
   • W poziomie drugim po dotarciu do mety (brama koloru czarnego - rys. 5) gra się kończy.
   • Ostatecznie po złożeniu kodów (rys. 2, rys. 3 i rys. 4) i dodaniu kodu z rys. 1 otrzymamy możliwość poruszania się duszka w prawo (rys. 5). Część kodu zaznaczoną na rys. 5 duplikujemy i dostosowujemy by duszek mógł poruszać się również w każdym innym kierunku.
  4. Wykonaj grę i prześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com
  3

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf

  Pobierz plik przedstawiający animację - kliknij


  Prezentacja multimedialna w Powerpoint


  Obejrzyj film zanim przystąpisz do tworzenia animacji w programie:

  Postępuj wg instrukcji:

  1. Wszystkie materiały znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Praca zdalna->Informatyka->Klasa VII.
  2. Ściągnij plik z prezentacją o nazwie "korona" lub obejrzyj dokładnie film.
  3. Pliki graficzne wykonaj samodzielnie lub ściągnij z sieci (tematyka - koronawirus)
  4. Liczba slajdów - dowolna (ja wykonałem prezentację na 3).
  5. Na początku prezentacji lub na końcu wpisz swoje imię i nazwisko.
  6. Wykonaj prezentację wg wzoru w programie PowerPoint.
  7. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  2

  Rysowanie figur geometrycznych w Scratchu - 2 godziny


  Zainstaluj na swoim komputerze program Scratch 2.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  Zadania praktyczne do wykonania:

  Zadanie 1

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnego wielokąta foremnego z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych wielokątów o różnej liczbie boków i różnych długościach boku.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Figury".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  Zadanie 2

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnej rozety z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych rozet.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Rozety".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  1

  Tworzenie animacji w Gimp 2


  Zainstaluj na swoim komputerze program Gimp 2. Wykonaj animację gif wg własnego pomysłu. Twoja animacja powinna mieć następujące cechy:

  1. tematyka związana z koronawirusem (np. zasady higieny)
  2. rozmiary: szerokość - 820 px, wysokość - 390 px
  3. liczba klatek: przynajmniej 5
  4. czas wyświetlania klatki: dowolny
  5. format: gif
  6. klatki animacji możesz wykonać w postaci warstw w Gimp 2 lub w dowolnym innym programie graficznym
  7. w jednej klatce animacji wpisz swoje imię i pierwszą literę nazwiska
  8. gotową animację prrześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  3

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


  TWORZENIE GRY "labirynt" - 2 tygodnie

  Z filmu z poprzedniej lekcji na której rysowaliśmy figury foremne w Scratchu wiesz jak określamy położenie duszka na scenie. Wykorzystajmy to w naszej grze. Będzie ona polegała na przebyciu trasy labiryntu w jak najmniejszej liczbie kroków duszka.

  1. Trasy labiryntu
   • Trasy labiryntu możesz wykonać samodzielnie w programie Scratch. Możesz narysować je w edytorze graficznym Paint. Możesz także ściągnąć gotowe pliki przygotowany przeze mnie. Oto 2 trasy labiryntu:

   • Rozmiary rysunków to: 480px na 380px,
  2. Zasady gry
   • 2 poziomy gry: tło T1 i T2,
   • Start gry: kliknięcie na zieloną flagę,
   • Cel: przebycie trasy labiryntu za pomocą najmniejszej liczby ruchów,
   • Sterowanie: przyciski kierunkowe (strzałki kierunkowe: prawo, lewo, góra, dół),
   • Koniec gry: przebycie obu poziomów gry (poziom 1 - dotknięcie koloru żółtego klucza, poziom 2 - dotknięcie koloru czarnego na końcu labiryntu
  3. Tworzenie skryptu programu

   Rozpoczęcie programu - rys. 1

   • Utworzenie 2 zmiennych: Poziom (gry) i Liczba (ruchów duszka)
   • Początek gry: kliknięcie na zieloną flagę.
   • Ustawienie wartości początkowych zmiennych: Poziom - na 1 i Licznik - na 0
   • Ustawienie położenia początkowego duszka na planszy labiryntu (dla tła T1 wartości odczytane z układu współrzędnych)
   • Wybór trasy labiryntu: tło T1

   Przebieg gry - sterowanie duszkiem

   Sterowanie duszkiem jest realizowane za pomocą przycisków: strzałki kierunkowe (prawo, lewo, góra, dół). Ponoieważ skrypty dla każdego przypadku będą identyczne opiszę tylko jeden przypadek.

   • Kliknięcie na przycisk kierunkowy powoduje przesunięcie duszka o 15 kroków w wybranym kierunku. Jeżeli duszek dotknie koloru szarego, to cofa się o 15 kroków a skrypt zostaje zatrzymany (rys. 2). Mechanizm ruchu duszka jest gotowy.
   • Co powinno się stać, jeśli duszek dotrze do żółtego kluczyka? W tym momencie przeszliśmy pierwszy poziom gry. Zmienia się poziom gry na drugi. Zostaje zmienione tło na T2. Duszek zostaje ustawiony i skierowany wg planszy poziomu drugiego (rys. 3).
   • W poziomie drugim po dotarciu do mety (brama koloru czarnego - rys. 5) gra się kończy.
   • Ostatecznie po złożeniu kodów (rys. 2, rys. 3 i rys. 4) i dodaniu kodu z rys. 1 otrzymamy możliwość poruszania się duszka w prawo (rys. 5). Część kodu zaznaczoną na rys. 5 duplikujemy i dostosowujemy by duszek mógł poruszać się również w każdym innym kierunku.
  4. Wykonaj grę i prześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com
  2

  Rysowanie figur geometrycznych w Scratchu


  Zainstaluj na swoim komputerze program Scratch 2.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  Zadania praktyczne do wykonania:

  Zadanie 1

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnego wielokąta foremnego z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych wielokątów o różnej liczbie boków i różnych długościach boku.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Figury".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  Zadanie 2

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnej rozety z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych rozet.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Rozety".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  1

  Tworzenie animacji w Gimp 2


  Zainstaluj na swoim komputerze program Gimp 2. Wykonaj animację gif wg własnego pomysłu. Twoja animacja powinna mieć następujące cechy:

  1. tematyka związana z koronawirusem (np. zasady higieny)
  2. rozmiary: szerokość - 820 px, wysokość - 390 px
  3. liczba klatek: przynajmniej 5
  4. czas wyświetlania klatki: dowolny
  5. format: gif
  6. klatki animacji możesz wykonać w postaci warstw w Gimp 2 lub w dowolnym innym programie graficznym
  7. w jednej klatce animacji wpisz swoje imię i pierwszą literę nazwiska
  8. gotową animację prrześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  4

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


  TWORZENIE GRY "labirynt" - 2 tygodnie

  Z filmu z poprzedniej lekcji na której rysowaliśmy figury foremne w Scratchu wiesz jak określamy położenie duszka na scenie. Wykorzystajmy to w naszej grze. Będzie ona polegała na przebyciu trasy labiryntu w jak najmniejszej liczbie kroków duszka.

  1. Trasy labiryntu
   • Trasy labiryntu możesz wykonać samodzielnie w programie Scratch. Możesz narysować je w edytorze graficznym Paint. Możesz także ściągnąć gotowe pliki przygotowany przeze mnie. Oto 2 trasy labiryntu:

   • Rozmiary rysunków to: 480px na 380px,
  2. Zasady gry
   • 2 poziomy gry: tło T1 i T2,
   • Start gry: kliknięcie na zieloną flagę,
   • Cel: przebycie trasy labiryntu za pomocą najmniejszej liczby ruchów,
   • Sterowanie: przyciski kierunkowe (strzałki kierunkowe: prawo, lewo, góra, dół),
   • Koniec gry: przebycie obu poziomów gry (poziom 1 - dotknięcie koloru żółtego klucza, poziom 2 - dotknięcie koloru czarnego na końcu labiryntu
  3. Tworzenie skryptu programu

   Rozpoczęcie programu - rys. 1

   • Utworzenie 2 zmiennych: Poziom (gry) i Liczba (ruchów duszka)
   • Początek gry: kliknięcie na zieloną flagę.
   • Ustawienie wartości początkowych zmiennych: Poziom - na 1 i Licznik - na 0
   • Ustawienie położenia początkowego duszka na planszy labiryntu (dla tła T1 wartości odczytane z układu współrzędnych)
   • Wybór trasy labiryntu: tło T1

   Przebieg gry - sterowanie duszkiem

   Sterowanie duszkiem jest realizowane za pomocą przycisków: strzałki kierunkowe (prawo, lewo, góra, dół). Ponoieważ skrypty dla każdego przypadku będą identyczne opiszę tylko jeden przypadek.

   • Kliknięcie na przycisk kierunkowy powoduje przesunięcie duszka o 15 kroków w wybranym kierunku. Jeżeli duszek dotknie koloru szarego, to cofa się o 15 kroków a skrypt zostaje zatrzymany (rys. 2). Mechanizm ruchu duszka jest gotowy.
   • Co powinno się stać, jeśli duszek dotrze do żółtego kluczyka? W tym momencie przeszliśmy pierwszy poziom gry. Zmienia się poziom gry na drugi. Zostaje zmienione tło na T2. Duszek zostaje ustawiony i skierowany wg planszy poziomu drugiego (rys. 3).
   • W poziomie drugim po dotarciu do mety (brama koloru czarnego - rys. 5) gra się kończy.
   • Ostatecznie po złożeniu kodów (rys. 2, rys. 3 i rys. 4) i dodaniu kodu z rys. 1 otrzymamy możliwość poruszania się duszka w prawo (rys. 5). Część kodu zaznaczoną na rys. 5 duplikujemy i dostosowujemy by duszek mógł poruszać się również w każdym innym kierunku.
  4. Wykonaj grę i prześlij na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com
  3

  Rysowanie figur geometrycznych w Scratchu - 2 godziny


  Zainstaluj na swoim komputerze program Scratch 2.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  Zadania praktyczne do wykonania:

  Zadanie 1

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnego wielokąta foremnego z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych wielokątów o różnej liczbie boków i różnych długościach boku.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Figury".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  Zadanie 2

  1. Po obejrzeniu filmu i przy jego pomocy zbuduj skrypt do rysowania dowolnej rozety z wykorzystaniem zmiennych.
  2. Przetestuj program rysując 5 dowolnych rozet.
  3. Zapisz swój program pod nazwą "Rozety".
  4. Plik programu prześlij jako załącznik na adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com.
  5. W dowolnym miejscu na tle dla programu zapisz swoje imię i nazwisko w celach identyfikacyjnych.

  2

  Wybrane narzędzia programu Paint - 1 godzina


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji zaczynając od kwadratu. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj znane ci funkcje programu Paint takie jak: kopiowanie i wklejanie, zmiana rozmiaru, zaznaczenie przezroczyste i nne.

  1

  Odbicie lustrane w pionie - 1 godzina


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste i przerzucanie w pionie.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  3

  ...::|zk4cz|::...Opracowanie tematu w pdf


  W SIECI - WSTĘP DO INTERNETU - 2 tygodnie

  Internet to olbrzymie medium, z którego korzystasz codziennie, ale nie zawsze z pełną świadomością czających się w nim zagrożeń. Dlatego musisz wiedzieć, jakie ryzyka Ci grożą i przede wszystkim – jak się przed nimi zabezpieczyć. Oto kilka podstawowych zagadnień, na które musisz zwrócić uwagę, jeśli chcesz bezpiecznie korzystać z sieci.

  1. Bezpieczeństwo w Internecie - zasady
   • Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całemu światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej!
   • Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu).
   • Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteście pełnoletni, poproście rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weźcie ich ze sobą.
   • Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w rzeczywistości nie są.
   • Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś was obraża, po prostu odejdźcie od komputera. Powiadomcie dorosłego lub administratora o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa.
   • Uważajcie na wirusy. Nie otwierajcie, nie odpowiadajcie i nie przesyłajcie dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znacie osoby wysyłającej i nie sprawdziliście zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.
   • Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował wasz komputer.
   • Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł lub podpowiedzi do nich.
   • Bądźcie kreatywni. Upewnijcie się, że wasza tożsamość internetowa nie ujawnia żadnych osobistych informacji. Bądźcie kreatywni i wyjątkowi!
   • Uważajcie. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie nią nie jest! Sprawdzajcie fakty, jeśli czegoś nie jesteście pewni.
  2. Krótka historia Internetu

   Obejrzyj film przedstawiający krótką historię Internetu:

  3. Poczta elektroniczna e-mail

   Skrzynka e-mail to inaczej konto poczty elektronicznej. Posiadając konto e-mail możesz wymieniać korespondencję z innymi użytkownikami Internetu.

   Adres e-mail ma zwykle postać nazwa_użytkownika@TwojaDomena.pl. Mając już serwer i domenę w HostingFirmowy.pl możesz w bardzo łatwy sposób założyć swoją prywatną skrzynkę e-mail. Za pomocą poczty elektronicznej możesz wysyłać tekst, dokumenty np. Worda i Excela, zdjęcia, a nawet pliki muzyczne i krótkie pliki wideo.

   Pocztę e-mail możesz obsługiwać bezpośrednio wchodząc na stronę, gdzie znajduje się twoje konto pocztowe lub za pomocą klienta e-mail, czyli programu do tego przeznaczonego. Programy te mają wiele funkcji ułatwiających codzienną pracę z pocztą elektroniczną. Klientami e-mail są np. Microsoft Outlook Exress, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird.

  4. Budowa adresu pocztowego (e-mail)

   Adres poczty internetowej składa się z trzech części:

   • identyfikatora użytkownika (unikalna nazwa nadawa przez budującego adres) - zwanego dalej loginem,
   • znaku umownego @ (z ang. "at") a po polsku zwanego - małpą,
   • nazwy domeny pocztowej udostępnianej przez dostawcę usługi pocztowej.

  5. Zakładanie darmowego konta pocztowego - zadanie do wykonania

   Na jednym z darmowych portali internetowych przedstawionych na rysunku utwórz własne konto pocztowe. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy osoby starszej. Jeśli już masz swoje konto to możesz je wykorzystać.

   Po utworzeniu poczty e-mail prześlij do mnie list.

   Mój adres: kaczorowski.zdzislaw1@gmail.com

   W polu temat wpisz "Poczta elektroniczna"

   W treści podaj swoje imię, nazwisko oraz klasę.

   Dla przykładu przedstawiam ci film dla konta gmail:

  2

  Wybrane narzędzia programu Paint - 1 godzina


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji zaczynając od kwadratu. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj znane ci funkcje programu Paint takie jak: kopiowanie i wklejanie, zmiana rozmiaru, zaznaczenie przezroczyste i nne.

  1

  Odbicie lustrane w pionie


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste i przerzucanie w pionie.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  4

  Święta wielkanocne


  Obejrzyj film i namaluj kurczaczka wielkanocnego. Rysunek zapisz w formacie bmp.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  3

  Odbicie lustrane - ćwiczenia


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste i przerzucanie w poziomie i w pionie.

  2

  Odbicie lustrane w poziomie


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste i przerzucanie w poziomie.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  1

  Odbicie lustrane w pionie


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste i przerzucanie w pionie.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  L.p. Opis Uwagi
  3

  Święta wielkanocne - 1 godzina


  Obejrzyj film i namaluj kurczaczka wielkanocnego. Rysunek zapisz w formacie bmp.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  2

  Kopiowanie obiektów z zaznaczaniem przezroczystym - 1 godzina


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji przez kopiowanie wykorzystując sześciokąt oraz zaznaczanie przezroczyste i kopiowanie. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Na końcu pokoloruj rysunek.Rysunek zapisz w formacie bmp.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  1

  Kopiowanie i wklejanie z wykorzystaniem gotowych kształtów w Paint - 1 godzina


  Wykonaj rysunek wg wzoru wykorzystując poznane narzędzia programu Paint.

  Rysunek zapisz w formacie bmp.

  L.p. Opis Uwagi
  3

  Święta wielkanocne - 1 godzina


  Obejrzyj film i namaluj kurczaczka wielkanocnego. Rysunek zapisz w formacie bmp.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  2

  Kopiowanie obiektów z zaznaczaniem przezroczystym - 1 godzina


  Wykonaj grafikę przedstawioną na animacji przez kopiowanie wykorzystując sześciokąt oraz zaznaczanie przezroczyste i kopiowanie. Animacja przedstawia poszczególne fazy tworzenia rysunku. Na końcu pokoloruj rysunek.Rysunek zapisz w formacie bmp.

  Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj film:

  1

  Kopiowanie i wklejanie z wykorzystaniem gotowych kształtów w Paint - 1 godzina


  Wykonaj rysunek wg wzoru wykorzystując poznane narzędzia programu Paint.

  Rysunek zapisz w formacie bmp.