Rekrutacja 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia woli uczęszczania odpowiednio do oddziałów przedszkolnych i klasy I PSP w Skaszewie Włościańskim:

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH - kliknij
SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - kliknij na jedno ze zdjęć

21 listopada to Światowy Dzień życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. W tym roku, mimo że obchodzimy to święto "na odległość", jesteśmy wyjątkowo blisko dzięki działaniom naszej społeczności szkolnej, których efekt możecie obejrzeć na filmiku.

Przesłanie akcji jest proste: bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.🙂"

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zdalnego nauczania w PSP w Skaszewie Włościańskim

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Do 29 listopada 2020 roku przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV – VIII. Uczniowie tych klas nie maja zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie.

Dodatkowo od 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku takim samym ograniczeniem zostają objęte klasa I – III szkoły Podstawowej. Uczniowie tych klas będą uczyć się zdalnie.

Bez zmian będą pracowały oddziały przedszkolne.

Istniej możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klasy VIII. Będą to konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Ich organizacja będzie uwzględniała reżim sanitarny w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z aktualnym planem lekcji pracuje pedagog szkolny i biblioteka szkolna.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

poniedziałku, 9 listopada 2020 roku w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19.

Podczas nauczania zdalnego praca szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Z uczniami uczącymi się zdalne nauczyciele prowadzą lekcje on – line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on – line czy tzw. wideo lekcje. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – zasady zdalnego nauczania mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  • poczty elektronicznej e-maili,
  • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
  • komunikatorów społecznych.

Dyrektor PSP w Skaszewie Wloscianskim


Oświadczenie o gotowości posłania dziecka do placówki...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 1. plastelina (12 kolorów)
 2. farby plakatowe
 3. 3 pędzle o różnej grubości włożone do farb
 4. podkładka do prac plastycznych
 5. fartuch dla dziecka do malowania
 6. pojemnik na wodę zamykany
 7. klej (okleić plastrem i podpisać)
 8. 2 papiery kolorowe, tzw. wycinanka
 9. 1 blok techniczny biały
 10. 2 bloki techniczne kolorowe(1 duży i 1 mały)
 11. 1 blok rysunkowy biały
 12. 2 bloki rysunkowe kolorowe (1 duży i 1 mały)
 13. bibuła karbowana i zwykła kolorowa
 14. ryza papieru ksero (1 na cały rok szkolny)
 15. 2 teczki formatu a4: "prace plastyczne" i "dodatkowe karty pracy"
 16. patyczki-liczmany lub liczydło
 17. ręczniki papierowe (jedno op. na 1 semestr)
 18. chusteczki higieniczne
 19. szczoteczka do zębów
 20. piórnik, a w nim (zawsze!):
  • 2 miękkie ołówki
  • gumka
  • temperówka ze zbiornikiem
  • kredki ołówkowe miękkie
  • kredki świecowe
  • mazaki
  • zaokrąglone nożyczki
  • klej w sztyfcie
  • linijka 15cm
 21. zeszyty podpisane na przedniej okładce:
  • 1 zeszyt w kratkę 16-kartkowy („edukacja matematyczna”)
  • 2 zeszyty w 3-linię 16- kartkowe z wyraźnie zaznaczoną czerwoną linią („edukacja polonistyczna”)
  • notes lub zeszyt do korespondencji
 22. strój na zajęcia sportowe w worku
WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla zerówki
 1. blok rysunkowy A4 – kolorowy ( 1szt.)
 2. blok techniczny A4 – kolorowy (1 szt.)
 3. blok techniczny A4 oraz A3 – biały po (1 szt.)
 4. patyczki kolorowe liczmany
 5. wycinanka papier kolorowy – (1 szt.)
 6. plastelina (min. 12 kolorów) miękka
 7. kredki grube w drewnianej oprawie (min. 10 kolorów)
 8. flamastry min (10 kolorów)
 9. 3 duże kleje w sztyfcie firmy "tetis" (czerwony z żółtą zakrętką) lub "stick glue" (zielony z żółtą zakrętką)
 10. klej magiczny lub wikol
 11. brystol 1 szt. w dowolnym kolorze
 12. farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 13. zestaw pędzli
 14. nożyczki
 15. ołówek
 16. cienki zeszyt w trzy linie
 17. cienki zeszyt w kratkę
 18. Ręcznik papierowy ( 2 rolki – gruby)
 19. Teczka na gumkę A4 (1szt.)
 20. Ryza papieru xero
 21. Kapcie + worek (PODPISANE)
 22. Chusteczki higieniczne suche wyciągane od góry
 23. Chusteczki mokre
 24. Mydełko z dozownikiem

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą:

 1. Pewność, że dziecko sobie poradzi
 2. Zaufanie do nauczycielki
 3. Uśmiech na twarzy

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPRAWKI NALEŻY PODPISAĆ

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla młodszego oddziału przedszkolnego
 1. blok rysunkowy A4 – kolorowy ( 1szt.)
 2. blok techniczny A4 – kolorowy (1 szt.)
 3. blok techniczny A4 oraz A3 – biały po (1 szt.)
 4. patyczki kolorowe liczmany
 5. wycinanka papier kolorowy – (1 szt.)
 6. plastelina (min. 12 kolorów) miękka
 7. kredki grube w drewnianej oprawie (min. 10 kolorów)
 8. kredki małe bambino
 9. 3 duże kleje w sztyfcie firmy "tetis" (czerwony z żółtą zakrętką) lub "stick glue" (zielony z żółtą zakrętką)
 10. klej magiczny lub wikol
 11. farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 12. dwa pędzelki oraz fartuszek
 13. nożyczki
 14. kapcie na jasnych podeszwach łatwe do założenia + worek (PODPISANE)
 15. komplet rzeczy na zmianę podpisane na metkach : majtki 2x, spodnie krótkie i długie, rajstopy lub skarpetki, bluzeczka na krótki i długi rękaw.
 16. chusteczki higieniczne suche wyciągane
 17. chusteczki higieniczne mokre
 18. mydełko z dozownikiem
 19. ręcznik papierowy ( 2 rolki – gruby)
 20. teczka na gumkę A4 (1szt.)
 21. ryza papieru xero

Drodzy rodzice!!!

 1. Kredki i ołówek to codzienne, podstawowe narzędzie pracy dziecka, dlatego warto zadbać, aby były dobrej jakości.
 2. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 3. Kompletne wyprawki przynosimy pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Dzieci odpowiadają za swoje rzeczy z wyprawki.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPRAWKI NALEŻY PODPISAĆ

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W NASZEJ SZKOLE

6 września 2019 roku przy naszej szkole otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.

...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...