HISTORIA SZKOŁY

1 lutego 1945 roku Franciszek Nicefor zorganizował szkołę w miejscowości Szyszki. Na początku lat pięćdziesiątych szkoła otrzymała nową lokalizację w dworku po byłym właścicielu Czesławie Waśniewskim w miejscowości Skaszewo. Pierwszym dyrektorem tej 7-letniej wówczas szkoły był również Franciszek Nicefor. Po jego śmierci 18 kwietnia 1955 roku kierownictwo szkoły objęła Apolonia Lesińska, a potem Jan Deptuła. Warunki pracy i nauki były bardzo trudne: małe sale, brak wody, sanitariatów, szatni.W 1974 roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Szyszkach. Uczniowie i niektórzy nauczyciele przeszli do Skaszewa. Zaczęto wtedy poważnie myśleć o budowie nowej szkoły. Jednak brak zgody między społeczeństwem Szyszk i Skaszewa co do lokalizacji szkoły przesunął te szlachetne zamierzenia na następne lata. Kolejno dyrektorami Szkoły Podstawowej w Skaszewie byli: Zbigniew Wojciech Rembecki, Leon Żbikowski, Mieczysław Sitarski. W 1983 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły w czynie społecznym i powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącą komitetu została Urszula Majewska.

W skład komitetu weszli ludzie, którzy swoim zaangażowaniem i uporem wciągnęli w dzieło budowy szkoły mieszkańców z całego obwodu szkolnego. Byli wśród nich m in. Leon Żbikowski, Kazimierz Bartosiak, Stefan Krętkowski, Stefan Kaczmarczyk. W 1984 roku rozpoczęto pierwsze prace na placu budowy a w grudniu 1987 roku w obecności władz oświatowych, administracyjnych, przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych, rady pedagogicznej, uczniów i rodziców dokonano podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę. Budowa trwała ponad 2 lata. Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej szkoły odbyła się 9 lutego 1991 roku. Dyrektorem szkoły był wtedy Artur Bonisławski. Oddanie do użytku nowego przestronnego budynku szkolnego było w tamtych latach dużym sukcesem miejscowej społeczności i było powodem do dumy. Mimo, iż miał to być dopiero I etap budowy z braku środków dalsze inwestycje zostały wstrzymane. W planach oprócz budynku głównego były jeszcze: sala gimnastyczna i stołówka.

W latach 1994-1999 szkołą kierował mgr inż. Zdzisław Kaczorowski. W tych trudnych latach przemian społecznych i politycznych po wprowadzeniu reformy systemu oświaty szkoły zostały przejęte przez lokalny samorząd. W tym czasie urządzona została jednak mini sala gimnastyczna, uzupełniono księgozbiór biblioteki szkolnej, a uczniowie pod opieką nauczycielki języka polskiego Grażyny Prewenckiej-Gucwy wydawali gazetę szkolną "Skaszewiaczek".

W latach 1999 – 2004 dyrektorem szkoły była mgr Jadwiga Siemek. Po wprowadzeniu reformy strukturalnej oświaty powstała 6-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie. Był to czas wdrażania reformy oświaty, a w naszej placówce początek modernizacji. Urządzona została sala komputerowa. W lutym 2001 roku uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia nowego budynku szkoły. Począwszy od czerwca 2006 roku, corocznie, organizowany jest Piknik Skaszewski.

Od lutego 2004 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Danuta Ojrzeńska. W tym czasie podjęto szereg działań w celu modernizacji obiektu. Dokonana została termomodernizacja budynku. W pierwszym etapie do 2007 roku wymienione zostały okna, ocieplono budynek, wykonano elewację zewnętrzną oraz dokonano zmiany dachu. Natomiast w II etapie do 2008 roku wykonano ogrzewanie olejowe i wymieniono instalacje grzewcze. Dokonano też remontów wewnątrz budynku. Dzięki temu dzieci i nauczyciele pracują w lepszych warunkach. W 2007 roku oddane zostało do użytku boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Szczgólne podziękowania za wsparcie tej inwestycji należą się naszemu mistrzowi olimpijskiemu Józefowi Grudniowi. Obecnie cała społeczność szkolna uznała za priorytową inwestycję budowy sali gimnastycznej.

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...