...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Nowe komputery dla szkoły - 01.10.2019

zkacz
zkacz

15 września 2019 r. zakończył się program szkoleniowy dla mieszkańców naszej gminy "Ja w internecie". Na realizację programu Gmina Gzy otrzymała grant w wysokości 149 520 zł.

Był to program finansowania bezpłatnych szkoleń realizowanych i nadzorowanych przez fundację Legalna Kultura mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych (od 25 roku życia), by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Celem przeprowadzonych szkoleń było przygotowanie mieszkańców do bezpiecznego korzystania z usług publicznych online (załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500 +), oraz pokazanie, jak internet przydaje się w życiu codziennym zarówno w poruszaniu się po portalach społecznościowych czy do wykorzystywania we własnej działalności biznesowej.

Od marca 2019 r. z pewnym niezależnym od nas poślizgiem szkolenia były prowadzone w następujących tematach:

  • Rodzic w internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.
zkacz

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, Gmina Gzy zakupiła 22 nowoczesne komputery, które po zakończeniu programu zostały przez wójta gminy przekazane na potrzeby szkolnych pracowni komputerowych publicznym szkołom podstawowym.

Dzięki programowi nasza szkoła otrzymała 11 nowych laptopów, które już wkrótce po zakupie specjalistycznego oprogramowania zastąpią wysłużony stary sprzęt w szkolnej pracowni komputerowej.

W imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zainicjowania projektu oraz aktywnie zaangażowali się w jego realizację.