...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Otwarcie ścieżki edukacyjnej - 06.09.2019

W dniu 6 września cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystości otwarcia Ścieżki Edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Gośćmi, którzy przyjęli nasze zaproszenie i świętowali razem z nami byli:

 • Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
 • Anna Król – prezes WFOŚiGW Warszawa
 • Kamila Mokrzycka– zastępca prezesa WFOŚ i GW Warszawa
 • Marta Cichowicz – kierownik zespołu marketingu Lasów Państwowych
 • Robert Kochański – przedstawiciel Delegatura Urzędu Woj. w Ciechanowie
 • Wójt Gminy Winnica Robert Wróblewski
 • Izabela Kiela- sekretarz – Gmina Świercze
 • Tomasz Baranowski – z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk
 • Ksiądz Bogdan Adamowicz
 • Iwona Czyż – Kierownik Posterunku policji w Świerczach wraz z dzielnicowymi
 • Ewa Karpowicz - skarbnik Gminy Gzy
 • Przewodniczący Gminy Gzy - p. Zdzisław Kaczorowski z radnymi
 • Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych: Krystyna Machnowska – Stój dyr. PSP w Przewodowie Poduchownym, Hubert Szajczyk kierownik GOPS,
 • Sołtysi Gminy Gzy
 • Przedstawiciele Mediów lokalnych

Dzięki staraniom Gminy Gzy nasza Szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o terenową infrastrukturę służącą edukacji przyrodniczej. Ścieżka edukacyjna umożliwi uczniom poznanie różnorodności gatunkowej zwierząt oraz roślinności leśnej. Składa się z 16-stu dwustronnych tablic edukacyjnych, na których przedstawione są zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego. Na odwrocie tablic miłośnicy zwierząt znajdą zdjęcia różnych gatunków zwierząt zamieszkujących polskie lasy, a dla ciekawych - słowniczek z gwarą łowiecką. Tematyka tablic dostosowana jest do nowej podstawy programowej obowiązującej w szkołach.

Ścieżka edukacyjna to doskonałe miejsce do prowadzenia warsztatów, zielonych lekcji czy spacerów edukacyjnych. Tu młodzi ludzie będą mogli uzyskać interesujące informacje ekologiczno-przyrodnicze. Będą mieli możliwość odbycia fascynujących lekcji oraz miłego spędzenia czasu wśród otaczającej zieleni.

Poprzez zabawę dzieci łatwiej będą przyswajały wiedzę i aktywniej uczestniczyły w zajęciach. Zajęcia z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej będą prowadzone dla dzieci z terenu naszej gminy oraz wszystkich zainteresowanych szkół.

Ścieżka to również miejsce, które posłuży do wzmacniania więzi w lokalnej społeczności oraz integracji dzieci i młodzieży poprzez organizowane pikniki ekologiczne.

Zadanie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Lasy Państwowe. Cieszymy się, że możemy przekazać do użytkowania nową pomoc dydaktyczną. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 od powitania gości oraz przemówień Pana Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka, Pani Anny Król – prezesa WFOŚiGW Warszawa i Pana Wójta Gminy Gzy -Cezarego Wojciechowskiego.

Następnie ogłoszono werdykt w konkursie plastycznym „Wiem, co w lesie piszczy” i wręczono uczniom atrakcyjne nagrody.

Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali scenkę ekologiczną opartą na baśni „Jaś i Małgosia”, piosenki oraz piękny układ taneczny, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po części artystycznej wszyscy udali się na ścieżkę edukacyjną i nasi szanowni Goście oraz Pani Dyrektor dokonali przecięcia wstęgi umieszczonej na początku ścieżki. Po obejrzeniu ścieżki Goście oraz pozostali uczestnicy uroczystości mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach sprawnościowych oraz wiedzy przyrodniczej przygotowanych przez przedstawicieli Nadleśnictwa Pułtusk oraz przez panie nauczycielki naszej szkoły. Po zakończeniu zmagań konkursowych wszyscy mogli się posilić smaczną grochówką, a dzieci dalej bawiły się pod okiem pani animatorki i wychowawców. Pogoda dopisywała, humory również, uroczystość uważamy za bardzo udaną.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza szkoła zyskała tak cenną i ciekawą pomoc dydaktyczną.

Dziękujemy:

 • Panu Henrykowi Kowalczykowi - Ministrowi Środowiska
 • Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Lasom Państwowym
 • Dyrektorowi Domu Polonii w Pułtusku
 • Państwu Annie i Tomaszowi Paradowskim za wszelkie wsparcie
 • Panu Januszowi Gamzała
 • osobom zaangażowanym w prace przygotowawcze w zagospodarowaniu terenu wokół ścieżki edukacyjnej: rodzicom: Państwu Monice i Rafałowi Żebrowskim, Panu Rafałowi Rutkowskiemu, Panu Zdzisławowi Kordowskiemu, wszystkim nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w prace przygotowawcze
 • uczniom naszej szkoły.