...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 - 02.09.2019

W dniu 02.09.2019 nauczyciele, uczniowie i ich rodzice wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. O godzinie 9.00 wszyscy zebraliśmy się w Kościele Parafialnym w Szyszkach, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Po Mszy Świętej udaliśmy się do szkoły. Najpierw, na sali gimnastycznej, odbyła się część oficjalna uroczystości. Cała społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn państwowy, Pani Dyrektor powitała zebranych, a szczególnie ciepłe słowa skierowała do przedszkolaków i uczniów, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takiej uroczystości.. Przeczytała również list Ministra Edukacji, w którym zwracał się do wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny. Następnie obejrzeliśmy prezentację dotyczącą II wojny światowej. Prezentację przygotowała i przedstawiła Pani Anna Załuska, by w ten sposób uczcić 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.