...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Dzień Edukacji Narodowej - 16.10.2019

Dnia 16.10.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia p. Dyrektor, która przywitała zaproszonych gości: pana wójta gminy Gzy – Cezarego Wojciechowskiego i zastępcę wójta gminy Gzy – Cezarego Parzychowskiego, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie głos przekazała uczniom.

Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela.

Tego dnia pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Na początku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią Dyrektor Danutę Ojrzeńską. Po pasowaniu odbyło się również ślubowanie na czytelnika. Uczniom zostały wręczone dyplomy i zakładki do książek.

Na zakończenie akademii głos zabrała pani Dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.