...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

ABSOLWENCI SZKOŁY ROK 1991/1992

...::|zk4cz|::...
Wychowawca: P. Danuta Ojrzeńska

Górny rząd od lewej:

 1. Kowalski Dariusz
 2. Brański Krzysztof
 3. Pietruszczak Monika
 4. Koch Paweł
 5. Dełęgowski Jarosław
 6. Światkowski Paweł

Drugi rząd od lewej:

 1. Tabęcka Katarzyna
 2. Staniszewska Anna
 3. Gołębiowska Lidia
 4. Adamiak Grzegorz
 5. Mosak Hanna
 6. Grabowski Grzegorz
 7. Kowalska Anna

Trzeci rząd od lewej:

 1. Kanigowski Stanisław
 2. Baranowska Joanna
 3. Ostaszewski Janusz
 4. P. Danuta Ojrzeńska
 5. Pietruszczak Grzegorz
 6. Popowska Maria