Akademia poświęcona rocznicy wybuchu II wojny światowej - 17.09.2021