...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

ABSOLWENCI SZKOŁY ROK 2013/2014

...::|zk4cz|::...
Wychowawca: P. Barbara Żebrowska

Górny rząd od lewej:

 1. P. Piotr Koprowski
 2. P. Teresa Mosakowska
 3. P. Bożena Krupińska
 4. P. Małgorzata Rudzińska
 5. P. Danuta Ojrzeńska
 6. P. Marzena Kordowska
 7. P. Barbara Żebrowska
 8. Ks. Bogdan Adamowicz

Drugi rząd od lewej:

 1. Grabowski Mateusz
 2. Biliński Dominik
 3. Chrostowska Oliwia
 4. Krajczyńska Kinga
 5. Karkowska Patrycja
 6. Długokęcka Małgorzata
 7. Majewska Michalina
 8. Ambroziak Krzysztof