...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

ABSOLWENCI SZKOŁY ROK 2008/2009

...::|zk4cz|::...
Wychowawca: P. Małgorzata Rudzińska

Górny rząd od lewej:

 1. Niedziałkowski Dawid
 2. Filipowicz Jarosław
 3. Ojrzeński Patryk
 4. Jabłoński Adam

Drugi rząd od lewej:

 1. Napiórkowska Jowita
 2. Laskowska Klaudia
 3. Klusek Małgorzata
 4. Arciszewska Izabela

Trzeci rząd od lewej:

 1. Siemborski Kamil
 2. Zawadzka Katarzyna
 3. Kołakowska Agnieszka
 4. Jurkowski Rafał